जेनेट ज्याक्सन पहिलो बच्चालाई बच्चा जन्माएको तीन महिना पछि श्रीमान विसम अल मानबाट छुट्टिन्छन्

जेनेट ज्याक्सन पति विसम अल मानबाट विभाजित भएकी छ, तीन महिना पछि उनको पहिलो बच्चालाई जन्म दिए पछि, एक स्रोतले ईटीलाई पुष्टि गर्दछ ...