जेनी म्याकार्थीको सबैभन्दा अप्ठ्यारो फेशन पल यस पोशाकमा थियो - स्कूप पाउनुहोस्

जेनी म्याकार्थीले आत्म-प्रत्यारोपित वार्डरोब खराबीको सामना गर्नु पर्‍यो र यो प्रफुल्लितकारी हो।